Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR
(angl. GDPR)

Logo

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

Logo

STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa

Logo

...

PARAMA  

   

Kontaktai ir adresai  

   

Nuo 2012 12 12  

9137335
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Viso
65
444
1158
5442630
9019
15043
9137335

Your IP: 172.31.28.20
2019-03-26 02:03
   

 

Mokyklos 20-metis

 

 

1991 m.

įkurta 53-ioji vidurinė mokykla.

1993 m.

mokyklai suteiktas „Ąžuolo“ vardas.

2005 m.

patvirtintas katalikiškos vidurinės mokyklos ir viešosios įstaigos statusas.

2005/2013 m.

Pereinamasis laikotarpis.

2013 m.

suteiktas Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos vardas.


VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurinė mokykla įkurta 1991 metais. Ji pastatyta ant žemės, kuri priklausė knygnešiui Mykolui Račkui. Pirmaisiais mokslo metais mokykloje mokėsi 600 mokinių, dirbo 27 mokytojai.

1993 metais mokykla pavadinta Ąžuolo — lietuvių tautinės tvirtybės simbolio vardu. Jis pasirinktas neatsitiktinai. Mokykla duris atvėrė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metais, kai mūsų tautos žmonėms buvo labai svarbu, kad žodis Lietuva neišnyktų iš pasaulio žemėlapio, kai reikėjo įrodyti, kad dar gyvos mumyse protėvių puoselėtos tradicijos. Tai paskatino mokyklos bendruomenę pasirinkti veiklos kryptį — etninės kultūros, pilietiškumo, krikščioniškosios moralės ugdymą.

2005 metais mokykla tapo katalikiška vidurine. Mokykloje pašventinta koplyčia, kurią puošia mokinių tekstilės, medžio, metalo darbai. Kiekvieną savaitę koplyčioje mokyklos kapelionas laiko Šv.. Mišias.

Bendraamžis su mokykla yra etnografijos muziejus „Seklytėlė“. Čia kaupiami eksponatai, susiję su mokyklos istorija bei Lietuvos praeitimi.

1995 metais pradėjo veiklą žygeivių klubas „Gilė“, savo folklorine veikla garsinantis mokyklą ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose. 2003 metais pripažintas Lietuvoje geriausiu – apdovanotas „Aukso paukštės“ statulėle.

Mokykloje gausu tradicinių ir netradicinių švenčių, įvairių renginių: minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, švenčiamos mokyklos Vardynos, rengiami muzikiniai penktadieniai, mokyklinės dainos konkursai, kalėdinių giesmių popietės, Karo muziejaus sodelyje prie Knygnešių sienelės prasideda iškilminga brandos atestatų įteikimo ceremonija ir kt.

Mokyklą dažnai aplanko garbūs svečiai: L.Akelaitytė - Milvydienė — tremtinė, knygnešio duktė; K.Blaževičius — docentas, knygnešių ainis; J.Kubilienė — docentė, Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkė; J.Kronkaitis — Lietuvos kariuomenės vadas; A.Svarinskas — kunigas, džiaugėmės monsinjoras Jėzuitų draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincialo tėvo Antanas Saulaitis, kunigo Arvydo Žygo apsilankymu. Ne vieną džiugino susitikimai su šviesaus atminimo kardinolu V.Sladkevičiumi, akademiku Z.Zinkevičiumi, JE vyskupu S.Tamkevičiumi, Lietuvos Respublikos seimo nariais, profesionaliais muzikos, raiškaus žodžio puoselėtojais.

Glaudūs ryšiai mokyklą sieja su miesto ir respublikos katalikiškomis mokyklomis, kolegijomis, universitetais.

Mokinių taryba — pagrindinis mokinių savivaldos organas. Jos veikla labai įvairi. Mokinių tarybą sudaro: akademinis, kultūros, sporto, ryšių ir karitatyvinės veiklos, pagalbos jaunesniam komitetai. Šių mokinių iniciatyva mokykloje gimė daug naujų tradicijų: „Ąžuolinės pliauskos“ nominacija, madų šou, sportinių estafečių varžybos, akcija „Gerumas mus vienija“ ir kt.

Mokiniai laisvai, pagal poreikius renkasi neformaliojo ugdymo veiklą.

Mokykloje yra 28 papildomo ugdymo būrelis: ateitininkų, jaunųjų valančiukų, sielovados, liaudies šokių, dailiųjų amatų, jaunųjų muziejininkų, mados šokių, krepšinio, rankinio, kvadrato ir kt.

Moksleiviai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektines programas.

Už pristatytą mokyklos veiklą, pilietiškumo ir etnokultūrinio ugdymo programas 1997 metais mokykla tapo ir iki šiol tebėra UNESCO Asocijuotų Mokyklų Projekto nare.

 

 Atnaujinta: 2010-09-16

   
© Kauno Jono Pauliaus II gimnazija. Atnaujinta: 2015-12-12